0 продукта

Заболявания

Спастична хемиплегия мкб G81.1

Спастична хемиплегия - изображение

ВЪВЕДЕНИЕ: Мускулната сила се осъществява в резултат на сложното съчетание на функциите на пирамидната ( от два неврона -  централен в главния мозък и периферен - в гръбначният мозък, формиращи кортико-мускулният път, като пирамидната система определя силата и обема на движенията) и екстрапирамидната система (включва невронни вериги на мозъчната кора - 4,6 и 8 поле по Бродман, централни ганглии (неостриатум=опашато ядро+ путамен; субстанция нигра и палидума),малък мозък). Екстрапирамидната система подпомага функцията на пирамидната система, като повлиява мускулния тонус. Мускулната сила зависи от състоянието на пирамидната система (ПС) и състоянието на напречно-набраздената мускулатура. При увреда на кортико-мускулния път (ПС) се наблюдава намаляване или изчезване на мускулната сила. Намаляването на мускулната сила се нарича пареза, а изчезването на мускулната сила се нарича парализа. В зависимост от това дали се обхващат 1,2 или няколко крайника те биват: монопареза/монопарализа (при обхващането на един крайник, съответно ляв или десен). Хемипарализа (хемиплегия) е тогава, когато настъпва парализа на ръка и крак от една и съща страна (ляво или дясно). Квадрипарализа (квадриплегия) е когато се парализират и четирите крайника.

ЕТИОЛОГИЯ: Спастична хемиплегия се наблюдават при исхемични и хеморагични мозъчни инсулти, при ЧМТ (черепно, мозъчни травми), при тумори и други обемно заемащи процеси в мозъка, при интоксикации и други причини, при които се уврежда централния двигателен неврон.
ПАТОГЕНЕЗА: Спастична хемиплегия се наблюдава при увреда на централният двигателен неврон. Той може да се засегне по целият му път от кората до най-ниско равнище.
КЛИНИКА: При спастична хемиплегия се наблюдават спастично повишен мускулен тонус. Засяга сгъвачите на горните крайници и разгъвачите на долните крайници. Установяват се болестно повишени сухожилни рефлекси. Наличие на патологични рефелекси (нормално не се наблюдават) от групата на Бабински и Росалимо. Изчезване или липса на кожни коремни рефлекси, липсват атрофии на мускулите. При спастичната хемиплегия има пълна липса на активни движения на крака и ръката от една и съща страна , но  на  срещуположната страна на увредата в (лява или дясна страна) в главния мозък. Например, ако увредата е в лявата хемисфера се парализират дясна ръка и крак.
ДИАГНОЗА: За поставяне на диагнозата важно значение има анамнезата, изследване на неврологичният статус. По преценка на невролог може да се приложат и други методи за изследване като ЕМГ (електромиография - изследване на нервномускулната проводимост), КАТ (скенер), ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) и др.
ЛЕЧЕНИЕ: Осъществява се от невролог. Като се прилагат витамини от група В. Важно място в лечението има ЛФК (лечебна физкултура) и физиотерапевтични процедури. При необходимост се провежда и оперативно лечение - при тумори, травми и други индикации.
Органи и системи свързани с спастична хемиплегия

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.5, 10 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Спастична хемиплегия" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Спастична хемиплегия"

Кое би задържало младите лекари в България?

По-високо, адекватно на труда им заплащане.
Повече признание от страна на пациентите и уважение към труда им.
По-добри условия на труд.
Комплексна грижа за сектор Здравеопазване и адекватно управление.
Нямаме как да спрем млади хора, които са решили да напуснат България и да градят кариера в чужда държава.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.