Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани Миелоидна левкемия

Миелоидна левкемия МКБ C92

Миелоидна левкемия МКБ C92 - изображение

Левкемиите са злокачествени кръвни заболявания, които се характеризират с неудължимо разрастване на раково трансформирани кръвни клетки в кръвотворните клетки и извън тях и излизането на тези клетки в периферната кръв. Миелоидната левкемия се нарича още нелимфобластна левкемия. При нея се засягат миелоидния ред в костния мозък.

В зависимост от това каква стволова клетка е претърпяла малигнена трансформация левкемиите се разделят на:

 • лимфобластни или лимфоидни;
 • нелимфобластни или миелоидни;

Честотата на левкемиите са на всеки 100 000 души 4 са с левкемия. Среща се във всички възрасти като най-засегнати са детската и напредналата възраст. Лимфоидните левкемии се срещат по-често при деца, докато миелоидните са по-характерни за възрастните.

Съществуват  различни теории за това какви причини водят до  развитие на левкемии. Значение имат следните рискови фактори:

 • вирусни инфекции – ретровируси;
 • йонизираща радиация;
 • химични вещества – бензолни съединения и цитостатици;
 • генетични фактори – синдром на Даун, вродени имунодефицитни състояния;
 • кръвни заболявания – миелопролиферативен синдром

В основата на развитието на левкемия стоят следните механизми:

 • неконтролиран растеж на малигнено трансформиран клетъчен клон;
 • отпадане или растройство на диференциацията на малигнените клетки;
 • инвазия на злокачествените клетки в нормални органи и тъкани;
 • поддтискане на растежа и развитието на нормалните хемопоетични клетки (или клетките от които се диференцират кръвните клетки) от костния мозък.

В резултат на тези механизми се увреждат тъканите и органите, които са инфилтрирани с левкемични клетки и се подтиска синтеза на всички кръвни клетки – настъпва панцитопения, т.е. ниски нива на еритроцити (анемия), бели кръвни клетки и тромбоцити. Това определя и клиничната симптоматика.

Началото на миелоидната левкемия е остро, но в някои случаи при някои болни заболяването може да стартира с нетипична обща симптоматика – леко повишена температура, астения нощни изпотявания, главоболие, болки в костите. Тъй като раковите левкемични клетки потискат синтеза на всички кръвни клетки, се развива следната симптоматика:

 • анемия – дължи се на поттиснане на еритрицитната редица. Характеризира се с отпадналост, слабост, главоболие, бледост на кожата, лесна умора;
 • кръвоизливи – те се дължат на ниските нива на тромбоцити;
 • чести инфекции – дължат се на спадналия имунитет в резултат на ниските нива на белите кръвни клетки – левкоцити;

В някои случаи на миелоидна левкемия по кожата могат да се видят белезникави или виолетови обриви – левкемиди. Може да е налице набъбване на венците, в резултат на хипертрофичен гингивит, често  кървене от гингивите.

Диагнозата на левкемиите се основава на клиничната симптоматика, проведените инструментални изследвания и преди всичко на лабораторни изследвания. При миелоидната левкемия лабораторно се наблюдава анемия, тромбоцитопения (ниска нива на тромбоцитите), левкоцитите могат да бъдат увеличени или намалени. Характерно за левкемиите е, че в периферната кръв липсват междинни стадии между бластни и зрели клетки.  Взема се костномозъчна пункция. При наличие на 30% левкемични бластни клетки в костния мозък трябва да се мисли за  левкемия.

Диференциална диагноза се прави със следните съсояния и заболявания:

 • апластична анемия;
 • миелодиспастичен синдром;
 • агранулоцитоза;

Решаващо за ограничаване на тези съсояния от миелоидната бластна левкемия е цитологичното и хистологично изследване на костния мозък

Възможни усложнения са тежки кръвоизливи, инфекции, ДИК синдром.

Левкозите се лекуват от онкохематолози. Основната цел на лечението на миелоидната левкемия е постигане на трайна ремисия, без рецидиви продължително време. Най-голяма вероятност за развитие на редицив е през първите 3 години. Левкемията се лекува поетапно. Първо е въвеждащото или индукционното лечение, последвано от противорецидивно лечение. Използват се медикаменти цитостатици като Митоксантрон, Цитозин арабинозид, Метотрексат,  Даунорубицин, Епирубицин.

Използват се също така и медикаменти от групата на антрациклините, но след като се изследва функцията на сърцето, черния дроб и костния мозък. Необходимо е провеждането на профилактика срещу засягането на главния мозък. Тази профилактика се извършва с медикаментите Метотрексат + Цитозин арабинозид + кортикостероида Хидрокортизон. Като алтернативно лечение е транспантацията на костен мозък.

Протичането на левкемията е много драматично, тъй като в хода на лечението болния поучава редица усложнения, които утежняват здравето му. Ако болните са получили ремисия в 40% от случаите те няма да получат рецидив пред първите 5 години.

3.4, 9 гласа

ВИДОВЕ Миелоидна левкемия МКБ C92

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Миелоидна левкемия МКБ C92

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Миелоидна левкемия МКБ C92

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Миелоидна левкемия МКБ C92

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки