0 продукта

Заболявания

Мезотелиом мкб C45

Мезотелиом - изображение

Мезотелът представлява тъкан, която участва в изграждането на серозните обвивки на телесните кухини. Туморите на тези обвивки се обединяват с наименованието "мезотелиом". Най-често произхождат от плеврата и по-рядко от перитонеума, перикарда и tunica vaginalis testis. От серозните обвивки могат да се развият епителни и мезенхимни тумори.

Мезотелиомите се срещат по-често при мъже. Честотата в България близо 0.2%-0.4%.

Основният етиологичен фактор за развитие на мезотелиом представлява излагането на азбестови частици, най-често в промишлена среда. Този факт се потвърждава исторически - в миналото азбест се е използвал широко в промишлеността, преди да се докаже, че причинява злокачествена тъканна дегенерация. При работници, трудещи се в такава среда, мезотелиомът се е срещал много по-често. Друг фактор, доказващ азбеста като основен етиологичен фактор за развитие на мезотелиома, са установените чрез хистологично изследване азбестови телца в самия тумор. Възможно е развитие на мезотелиом 20 години след експозиция с азбест.

Други етиологични фактори за развитие на мезотелиом са:

 • пневмоторакс;
 • хронично плеврално дразнене;
 • хронични гнойни процеси в плеврата.

Мезотелиомът има две форми - локална и дифузна.

Локалните форми се развиват по-бавно, не инфилтрират околните структури и не метастазират. Като цяло локалните форми са с характер на доброкачествен тумор.

Дифузните форми са със злокачествено протичане. Те прорастват в околните органи и тъкани - обхващат перикарда, диафрагмата. Дифузните мезотелиоми хистологично биват три форми - епителен, мезенхимен, смесен. Най-често срещан вариант е епителният. Мезотелиомите метастазират предимно по лимфен, но също така и по кръвен път. По кръвен път могат да метастазират в белите дробове, бъбреците, сърцето, мозъка и черния дроб.

Клиничната картина при мезотелиом се определят от локализацията на злокачествения процес, големината на тумора и наличието на метастази в различни вътрешни органи. Основните симптоми са:

 • болка на мястото, където се е развил злокачествения процес;
 • задух;
 • упорита кашлица;
 • оточно лице;
 • наличие на туморовидно образувание в областта на корема;
 • диария или констипация;
 • загуба на апетит и телесна маса;
 • гадене;
 • сърцебиене или сърдечна аритмия;
 • ортопнея.

Диагнозата на мезотелима се поставя сравнително трудно, тъй като клиничната му картина е сходна с тази на различни заболявания, които се развиват в коремна и гръдна кухина. Извършват се следните диагностични процедури:

 • ехография;
 • рентгенография;
 • компютърна томография;
 • ядрено-магнитен резонанс;
 • торакоскопия;
 • перитонеоскопия;
 • плеврална пункция;
 • пункционна биопсия.

Лечението на мезотелиома е предимно оперативно - радикално отстранява на тумора. Прилагат се и лъчетерапия, химиотерапия или комбинация от посочените методи.

Подробна информация за специфичните локализации на мезотелиом може да прочетете при:

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 18 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Мезотелиом" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Мезотелиом"

Колко редовно посещавате сайта www.framar.bg?

Това ми е първото посещение в сайта.
Влизам едва отскоро.
Влизам редовно, няколко пъти седмично.
Влизам редовно, няколко пъти месечно.
Влизам всеки ден.
Влизам когато имам нужда.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.