0 продукта

Заболявания

Злокачествен меланом на кожата мкб C43

Злокачествен меланом на кожата - изображение

Малигненият меланом е един от най-злокачествено протичащите тумор в човешката патология, произхождащ от епидермалните меланоцити (пигментните клетки на кожата). Меланомът е сравнително рядък тумор, но показва тенденция към много бързо увеличаване. Според някои проучвания към 2000-ата година от него ще бъде засегнато 1 % от населението на САЩ. Най-голяма честота е регистрирана в Австралия и Нова Зеландия. За България средната заболеваемост е 2,5-3 случая на 100 хил. население.

Като основен етиологичен фактор за появата на злокачествен меланом на кожата се приема ултравиолетовата радиация. Честотата на малигнения меланом е най-висока при индивидите със светла кожа (изгаряща лесно и трудно получаваща тен). Кожният пигмент има протективен ефект, поради което лицата от черната раса боледуват многократно по-малко от бялата раса. Съществува вродено предразположение към развитието на злокачествения меланом. Фамилният малигнен меланом съставлява приблизително 10% от всички случаи на меланом.

Прекурсори на меланома на кожата са диспластичните невуси, за които се смята, че дават началото на заболяването в 20-40% от случаите. Вродените меланоцитни невуси са отговорни за голяма част от случаите в детска възраст.

Определени са следните рискови фактори за развитие на меланом:

 • генетични маркери (CDKN2a мутация);
 • първи и втори тип кожа по Фицпатрик (албиноси и хора с много светла кожа);
 • фамилна анамнеза за диспластични невуси или меланом;
 • ултравиолетова радиация, особено слънчеви изгаряния в детска възраст и чести изгаряне в по-късна възраст;
 • брой на меланоцитни невуси над 50 и размер над 5 мм;
 • конгенитални невуси;
 • брой на диспластичните невуси над 5;
 • диспластичен невусен синдром.

Според степента на инвазия, злокачествен меланом на кожата се класифицира по скалата на Кларк и по тази на Бреслоу.

Класификация по Кларк - в зависимост от нивото на засягане на отделните слоевете на кожата:

 • ниво I - растеж в пределите на епидермиса (интраепидермално);
 • ниво II - туморът инвазира папиларния слой на дермата;
 • ниво III - инвазия в пределите на папиларния или ретикуларния слой;
 • ниво IV - туморът инвазира ретикуларния слой;
 • ниво V - туморна инвазира подкожната мастна тъкан.

Класификация по Бреслоу - в зависимост от дълбочината на туморна инвазията (в милиметри):

 • дълбочина на инвазията по-малка от 0,76 мм, с 8-годишна преживяемост - 93,2%;
 • дълбочина на инвазията от 0,76 до 1,69 мм, с 8-годишна преживяемост - 85,6%;
 • от 1,70 до 3,60 мм, с 8-годишна преживяемост - 59,8%.
 • над 3,60 мм с 8-годишна преживяемост - 33,3.

TNM класификация на злокачествения кожен меланом:

1. T - тумор:

 • T1 - тумор с дебелина ≤1,0 мм:
 • без улцерации, ниво II/III;
 • с наличие на улцерации или ниво IV/V/T2.
 • T2 - тумор с дебелина 1,01–2,0 мм:
 • без улцерация;
 • с наличие на улцерация.
 • T3 - тумор с дебелина 2.01–4.0 мм:
 • без улцерация;
 • с улцерация.
 • T4 - тумор с дебелина >4.0 мм:
 • без улцерация;
 • с улцерация.

2. N - лимфни възли:

 • N1 - наличие на метастаза в един регионален лимфен възел:
 • микрометастази;
 • макрометастази.
 • N2 - наличие на метастази в 2-3 регионални лимфни възела:
 • микрометастази;
 • макрометастази.
 • N3 - 4 или повече метастатични лимфни възела.

3. M - метастази:

 • M1a - отдалечени кожни, подкожни или лимфни метастази, нормални стойности на серумна лактата дехидрогеназа;
 • M1b - белодробни метастази, нормални стойности на серумна лактата дехидрогеназа;
 • M1c:
 • метастази в други вътрешни органи, нормални стойности на серумна лактата дехидрогеназа;
 • друга отдалечена локализация, повишени стойности на серумна лактата дехидрогеназа.

Въз основа TNM класификация Американския обединен комитет за рака през 2002 г. определя следните стадии в развитието на злокачествения кожен меланом:

 • Стадий 0 - Tis, N0, M0;
 • Стадий IA - T1a, N0, M0;
 • Стадий IB - T1b, N0, M0; T2b, N0, M0;
 • Стадий IIA - T2b, N0, M0; T3a, N0, M0;
 • Стадий IIB - T3b, N0, M0; T4a, N0, M0;
 • Стадий IIC - T4b, N0, M0;
 • Стадий III - Всяко T, N 1-3, M0;
 • Стадий IIIA - рТ1-4а, N1a, M0; рТ1-4а, N2A, M0;
 • Стадий IIIB - рТ1-4в, N1a, M0; рТ1-4в, N2A, M0; рТ1-4а, N1b, M0; рТ1-4а, N2b, M0; рТ1-4а/б, N2c, M0;
 • Стадий IIIC - рТ1-4в, N1b, M0; рТ1-4в, N2b, M0; нито T, N3, M0;
 • Стадий IV - всяко T, всяко N, Всеки M.

Различават се следните клинико-патологични варианти на злокачествен меланом на кожата:

1. Повърхностно разпространяващ се меланом (superficial spreading melanoma, SSM) - съставлява приблизително 70% от всички меланоми. Боледуват най-често лица между 40 и 50 години. При мъжете се засяга главно туловището, а при жените - долните крайници. В ранните стадии се наблюдава добре ограничена пигментация, която е с неправилен ръб, леко надигната и с еритемна (зачервена) ареола. В по-късните стадии изменението нараства периферно, пигментацията се засилва и лезията започва леко да секретира и кърви.

2. Нодуларен (възловиден) меланом - среща се по-често при мъже между 50- и 60-годишна възраст, представлява вторият по честота меланом (15%) след SSM. Локализира по-често по главата, шията и туловището. Клинично е представен с надигнато, подобно на купол и на краче образувание с червено-кафяв цвят. Често се развиват язви или настъпва кървене. Съдържанието на меланин в лезията (кожната увреда), може да бъде доста оскъдно, което да затрудни поставянето на диагнозата. Прогнозата на този вариант е лоша.

3. Акрално-лентигинозен вариант (5-10%) - разделя се на 3 подтипа:

 • палмо-плантарен (по дланите или стъпалата), проявява се като голям пигментиран участък, в който има надигнато образувание;
 • субунгвален (под нокътя и под съседната тъкан), се появява пигментация с брадавицовидно образование;
 • лигавичен - представя се като хиперпигментиран участък с улцерация (язва).

4. Лентиго малигна меланом (меланоза на Дюброй) - засяга предимно много по-възрастни пациенти. Най-честата локализация е лицето, където се появява кафяво петно, което нараства периферно, цветът му става неравномерен, с появата на тъмнокафяви до черни участъци. Върху него, в последствие, се развива надигнато възелче, което може да се разязви и да секретира серозна или кървениста течност.

5. Дермална меланома. Наблюдават се две форми:

 • Меланом, възникващ от дермалната част на конгенитален невус или рядко, от обикновен меланоцитен невус. Представляват рядко срещани малигноми с много лоша прогноза.
 • Малигнен син невус (malignant blue nevus). Развива се от целуларен син невус, невус на Ota или започва развитието си като такъв. Клинично се характеризира с нарастване и улцерация, а хистологино - с липса на гранична активност и с наличието на единични биполярни туморни клетки с дендритни израстъци.

Основните клинични стадии в еволюцията на злокачествен меланом на кожата са 3:

 • първи стадии - налице е единствено първична кожна лезия;
 • втори стадии - наличие на метастази в регионални лимфни възли (разпространение на раковите клетки и в лимфните възли);
 • трети стадии - метастазиране на меланома във вътрешни органи.

Диагнозата се поставя от специалист дерматолог и патоанатом. Извършва се биопсия на туморното новообразувание и кожната проба се изследва хистологично, като се търсят на микроскоп, след специфично оцветяване, атипични делящи се меланомни клетки, които обхващат и дермата.

Белезите за ранна диагноза на злокачествен меланом на кожата са обобщени в "ABCDE"-правило на Американската академия по дерматология: А (assymetry) - асиметрия на лезията, В (border) - неясно очертан ръб, С (color) - неравномерна пигментация, D (diameter) - диаметър над 5мм, и Е (elevatio) - надигане на тумора. Посочените признаци се използват и при характеризиране на диспластичния невус, поради което всяка променена лезия подлежи на хистологично изследване.

Лечението на малигнения меланома се определя от клинико-патологичния вариант на тумора и клиничния стадии на заболяването при поставяне на диагноза:

 • първи стадии - лечението е оперативно, като в зависимост от дебелината на тумора се изрязва и околната здрава кожа от 1-2 см от видимия ръб на тумора;
 • втори стадии - отстраняване на регионалните лимфни възли;
 • трети стадии - монохимиотерапия, платинови соли; полихимиотерапия - комбинация от няколко препарата. Биологично лечение е с интерферон.

За профилактиране на меланом трябва да се избягва продължително излагане на слънце и особено слънчевото изгаряне. Да се използват слънце защитни средства. Да се контролират наличните бенки и брадавици посредством наблюдение от дерматолог.

Важният прогностичен фактор е дебелината на тумора. При дебелина 0,76 мм прогнозата е много добра (с 5-годишна преживяемост над 95 %); при дебелина 1,5 - 4 мм, при метастази в лимфните възли (20 %); при метастази във вътрешните органи (под 5 % преживяемост).

Подробна информация за отделните локализации на малигнен меланом на кожата може да прочетете при:

Органи и системи свързани с злокачествен меланом на кожата

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.3, 21 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Злокачествен меланом на кожата" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Злокачествен меланом на кожата"
Свързани продукти към злокачествен меланом на кожата

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.