Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Други вирусни болести Вирусна инфекция с неуточнена локализация Ентеровирусна инфекция, неуточнена

Ентеровирусна инфекция, неуточнена МКБ B34.1

Ентеровирусна инфекция, неуточнена МКБ B34.1 - изображение

Нови човешки ентеровируси типове 68, 69, 70, 71 предизвикват ентеровирусни инфекции. През 70-те години на 20-ти век бяха открити „нови” четири ентеровируса, наименовани като типове 68, 69, 70 и 71 от род Enterovirus.

Те предизвикват група остри заразни заболявания - ентеровирусна инфекция, които освен, че предизвикват заболяване на стомашно-чревния тракт, но и се характеризират със засягане на централната нервна система - серозни менингити, полиомиелитоподобни заболявания, а понякога водят и до поражения на очите - остър хеморагичен конюнктивит.

Към групата на ентеровирусните инфекции принадлежат и кокасакивирусни инфекции, причинени от коксаки А и В вируси, еховирусни инфекии, предизвикани от ЕСНО вируси и вирусите наречени ентеро 68, 69, 71, 72.

Коксаки вирусите за пръв път са изолирани през 1948 год., ЕСНО вирусите през 1951 год., а ентеровирусите през 1968 и 1969 година.

Известни досега са 23 серологични типа коксаки А, 6 серологични типа коксаки В, 34 серологични типа ЕСНО и ентеровируси.

Заболяванията възникват спорадично и епидемично. Типовете ентеровируси 68 и 69 се доказват обикновено при безсимптомно носителство, но ентеровирус 68 бе изолиран и от деца, болни от пневмония и бронхопневмония.

У човек ентеровирус 70 причинява акутен епидемичен хеморагичен конюнктивит. Ентеровирус тип 71 има най-голямо значение.

Може да предизвиква и спорадични случаи с разнообразно клинично протичане - полиомиелитоподобни заболявания, серозни менингити, енцефалит, везикулозен стоматит с екзантем на крайниците, остро респираторно заболяване, миокардит, температурни състояния със и без обриви и др.

Изолирането на вирусите от полиомиелитоподобните заболявания се извършва чрез заразяване на клетъчни култури. Като материали за изследване служат: ликвор, гърлен секрет, фекални маси за вирусологично изследване и кръв за серологично изследване.

Специфична терапия не се прилага. Прилагат се антивирусни препарати.

3.9, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ентеровирусна инфекция, неуточнена МКБ B34.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО