Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Мускулна тъкан Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан

Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus cardiacus)

от 06 фев 2011г.

Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus cardiacus) - изображение

   Сърдечната мускулна тъкан има три вида кардиомиоцити: съкратителни, проводящи и секреторни.


   Съкратителните кардиомиоцити имат удължена форма и краищата им се разделят на две, като по този начин клетките се свързват една с друга и образуват т.нар. вметнати дискове. Последните имат стъпаловидна форма и са съставени от напречна и надлъжна част.


   Базална мембрана покрива страничната повърхност на кардиомиоцитите. В нея се вплитат ретикуларни и колагенни влакна.


   Ядрото е с овална форма и е разположено централно. Много от ядрата са полиплоидни. В близост до полюсите им се намират клетъчните органели: цитоцентър, комплекс на Голджи, гранулиран ендоплазмен ретикулум.Последният не е добре развит. За разлика от него гладкия ретикулум е добре развит и образува надлъжна система от анастомозиращи тръбички.


    Съкращението на кардиомиофибрилите се благоприятства от напречните тубули. Те провеждат импулси във вътрешността на клетката.


   Митохондриите в кардиомиоцитите могат да достигнат до 40% от обема на клетката. Срещат се множество липидни капки.


   Съкращенията на сърдечната мускулна тъкан са неволеви. Те се регулират от т.н. водител на ритъма (възел на Кейт и Флак). Мускулните му клетки са инервирани от вегетативната нервна система. Импулсите се провеждат както по нормалните кардиомиоцити, така и по група видоизменени клетки, чиято функция е свързана с провеждането. Последните са с по-обемисти, миофибрилите им са малко и са разположени периферно. В дисталната част на импулсопроводната система се намират миоцити на Пуркиние - те са цилиндрични и са свързани край с край, като оформят снопове от проводящи кардиомиоцити (влакна на Пуркиние).


   Секреторни кардиомиоцити - характерно за тях е наличието на електронноплътни везикули, съдържащи хормон (натрийуретичен фактор). Този хормон понижава кръвното налягане, намалява обема на кръвта, предизвиква вазодилатация и др.


   Сърдечната мускулна тъкан не притежава регенеративни възможности. При травма или недостиг на кислород клетките загиват, като на тяхното място прораства съединителна тъкан.

4.2, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология