Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Мишнична артерия

Мишнична артерия (arteria brachialis)

от 13 фев 2015г.

Мишнична артерия (arteria brachialis) - изображение

Мишничната артерия представлява пряко продължение на подмишничната артерия от нивото на дисталния ръб на големия гръден мускул. Тя преминава през sulcus bicipitalis medialis и в областта на лакътната става, на равнището на шийката на лъчевата кост, се разделя на двата си крайни клона - a. radialis и a. ulnaris. A. brachialis върви успоредно на n. medianus, като заляга по-дълбоко от него.

От ствола на мишничната артерия се отделят различни по калибър клонове:

  • a. profunda brachii;
  • a. collateralis ulnaris superior;
  • a. collateralis ulnaris inferior.

1. A. profunda brachii е сравнително голям артериален съд, който се отделя от началния участък на мишничната артерия. Върви назад и заедно с n. radialis навлиза в canalis humeromuscularis. В този участък от нея се отделят редица странични клончета и продължава като a. colateralis radialis, която излиза от канала и дава клончета, формиращи артериалната мрежа на лакътната става - rete articulare cubiti. По предната и задната страна на латералния епикондил на раменната кост тя анастомозира с a. recurrens radialis.

От ствола на a. profunda brachii се отделя редица странични клонове:

  • rami musculares - осигуряват кръвоснабдяването на разположените в съседство мускули;
  • ramus deltoideus - кръвоснабдява m. deltoideus;
  • aa. nutriciae humeri - проникват през едноименните отвърстия в раменната кост;
  • a. collateralis media - върви в дистална посока, разполага се между латералната и медиална глава на m. triceps brachii и достига лакътната става, като участва в образуването на rete articulare cubiti.

2. А. collateralis ulnaris superior води началото си малко по-ниско от предходната, а в някои случаи имат общ начален ствол. Заедно с n. ulnaris тя върви непосредствено зад медиалната междумускулна преграда, отделя малки клончета за медиалната глава на m. triceps brachii и зад медиалния епикондил на раменната кост дава разклонения за артериалната мрежа на лакътната става и анастомозира с a. recurrens ulnaris.

3. А. collateralis ulnaris inferior изхожда от мишничната артерия малко над равнището на медиалния епикондил на раменна кост. Насочва се към медиалния епикондил и след като го достигне, отделя клончета за rete articulare cubiti и анастомозира с предното клонче на a. recurrens ulnaris.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория