Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на опорно-двигателната система Ембрионално развитие на костите Ембрионално развитие на костите на апендикуларния скелет

Ембрионално развитие на костите на апендикуларния скелет

от 02 авг 2012г.

Ембрионално развитие на костите на апендикуларния скелет - изображение

Апендикуларният скелет обхваща широките кости на раменния пояс, таза и костите на крайниците. С изключение на ключицата, която първа развива първичен осификационен център чрез интрамембранозна (десмална) осификация още през 7-та седмица, всички останали кости на апендикуларния скелет се развиват чрез ендохондрална осификация.

Мезенхимните зачатъци на бъдещите кости в пъпковидните израствания на крайниците се появяват още през 5-та седмица. През 6-та седмица тези зачатъци започват да се хондрифицират и образуват първо бъдещата лопатка и раменната кост. По принцип хондрификацията се разпростира в кранио-каудално направление. Осификацията по ендохондрален начин започва в дългите кости около 8-та седмица, а през 12-та седмица всички кости притежават първични осификациони центрове. Частите от дългите кости, които притежават първичните осификационни ядра, се наричат диафизи. Вторичните осификационни центрове се развиват след раждането в епифизите на костите. По този начин се създава възможност за развитие на костите по дължина, успоредно с израстване на тялото. Съществена роля в този процес има развитието на епифизарната хрущялна плочка и замяната и с костно вещество. В конкретен план хондрификацията и осификацията на костите протича по следния начин във времето.

Хондрификацията на лопатката, раменната кост, лакътната и лъчевата кост започва през 6-та седмица. През средата на същата седмица започва хондрификацията на тазовите кости, бедрената кост, големия и малкия пищял. В края на 6-та седмица се хондрифицират карпалните и метакарпалните кости. В края на 7-та седмица всички кости на горния крайник с изключение на дисталните фаланги на 2-ия до 5-ия пръсти са хондрифицирани. Когато след един до два дни завърши тяхната хондрификация, завършва и хондрификацията на костите на долния крайник с изключение на дисталните им фаланги. Те хондрифицират през 8-та седмица.

До края на седмата седмица се изграждат първичните осификационни центрове на дългите кости на горния крайник. Осификацията на бедрената кост и пищялите започва през 8-та седмица. През 9-та седмица осифицират лопатката и хълбочните кости, последвани в следващите три седмици от метакарпалните, метатарзалните, дисталните фаланги, проксималните фаланги и най-накрая от костите на средните фаланги. Седалищните и срамните кости се осифицират през 15-та и 20-та седмица респективно. Петната кост започва осификацията през 16-та седмица, а някои малки карпални и тарзални кости се осифицират през ранното детство.

Развитието на вторичните осификационни центрове след раждането е специфичен процес за всяка кост и половете. Тяхната константна проява може да послужи като костен индекс за правилното развитие на индивида. Заличаването на епифизарната хрущялна плочка е сигнал за завършено развитие на отделните кости. Този процес се развива в женските индивиди една до две години по-рано в сравнение с мъжките индивиди.

2.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория