Гърло (fauces)

от 11 март 2011г.

Гърло (fauces) - изображение
Зевът или гърлото - fauces, e себкупност от образувания, разположени на прехода на устната кухина в гълтача. В неговия състав влиза небната завеска - velum palatinum, заедно с висулката - uvula palatina, и двете небцови дъги - arcus palatoglossus и arcus palatopharyngeus. Тези образувания заедно с корена на езика заграждат зевния провалък - isthmus faucium.

Важна съставка на зева са небцовите сливици - tonsillae palatinae, всяка от които се разполага в триъгълно хлътване - fossa tonsilaris (sinus tonsilaris), ограничена от двете небцови дъги. Над сливицата оства малка ямка - fossa supratonsillaris. Нейният предно-долен край е покрит от лигавична гънка - plica triangularis. Небцовата сливица е обхваната от съединиъелнотъкана капсула - capsula tonsilae, която е прикрепена хлабаво към дъното на sinus tonsilaris.

Mускулното дъно на fossa tonsillaris е изградено от m. constrictor pharyngis, m. styloglossus и m. stylopharyngeus. Свободната медиална повърхност на tonsila palatine е покрита с лигавица и се издава повече или по-малко към устната кухина. Тук се виждат отворите на 12-20 ямки - fossulae tonsillae, които водят до тесните крипти с дълбочина до 10 mm - cryptae tonsillae, които биват първични, на брой 10-20, и отделящи се от тях вторични. Tonsila palatine има яйцевидна форма и следните средни размери: височина 25 mm, дебелина 15 mm и предно-заден размер 20 mm.

Лигавицата, която покрива небцовите сливици и техните крипти, съдържа епителна пластинка от многослоен плосък невроговяващ епител. Между епителните клетки, особено в областа на криптите, се намират бели кръвни клетки - лимфоцити, идващи от разположените в дълбочина лимфни фоликули. Тези клетки достигат повърхноста на епитела. Те активно фагоцитират микробите, попадащи в устната кухина. Епителът в криптите е силно разрехавен, като липсва и базалната ламина. Под епитела се разполага собствената пластинка - lamina propria, представена от хлабава съединителна тъкан, съдържаща множество гъсто разположени лимфни фоликули - foliculi lymphatici, някои от които се сливат и образуват големи струпвания от лимфоидна тъкан. Фоликулите биват първични и вторични, т. е. без и с реактивни центрове.

Съединителнотъканата капсула на сливиците се смята за аналог на подлигавичната основа - tela submucoza. В нея се разполагат кръвоносни и лимфни съдове, а също и сетивни нервни разклонения, инервиращи сливицата. В съседство с небцовата сливица се намират слузни слюнчени жлези, чиито отводни канали не се отварят в криптите, а на повърхноста на сливицата. По този начин криптите не се дренират добре и в тях могат да се образуват „тонзиларни тапи", които са изградени от излющени епителни клетки, левкоцити, микроорганизми и понякога остатъци от храната. Намиращите в тях микроорганизми могат да предизвикат възпаление - тонзилит.

3.1, 14 гласа

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА Гърло

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория